zavřít

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

In compliance with the current law on the Protection of Personal Data, we inform you that your personal data will be included in the data processing system for COFAN LA MANCHA S.A is responsible (hereinafter COFAN), VAT number: A13342621 and located in Avenida de la Industria, 9, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), whose purposes are:

  • Zpracovávat základní administrativní úkoly, jako je fakturace produktů a služeb.
  • Poskytovat plnou technickou podporu, přispívat k neustálému zlepšování a hodnocení našich produktů a služeb.
  • Správná identifikace uživatelů, kteří požadují tyto produkty a služby.
  • Zachovat aktuální a aktualizované informace o zprávách o produktech a službách.

The data will be retained for the duration of the relevant business relationship or the necessary time to comply with our legal obligations, apart from the periods established in the file and documentation normative.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, který bude stanoven přijetím tohoto dokumentu.

Proces žádosti o informace může obsahovat volná textová pole nebo komentáře, jejichž použití je výhradně a výlučně určeno pro účel navržený pro vyplnění, jako doplněk k registraci, přístupu nebo poskytování služeb.

Tento účel tedy nemůže být za žádných okolností změněn, a proto při vyplňování volných textových polí nebo komentářů zakazujeme uvádění stanovisek nebo osobních hodnocení týkající se hospodářsko-finančních situací, přesvědčení nebo ideologií, příslušnosti, zdraví, rasového původu, sexuální život, odkazy na administrativní nebo právní situace jakéhokoli druhu a obecně jakýkoli odkaz na chování a situace týkající se konkrétních osob.

COFAN will treat your personal data in strict confidentiality. Moreover, COJALI has instituted suitable technical and organisational measures to guarantee its safety and avoid its destruction, loss, illicit access or illicit alteration. Some criteria have been taken into account to determine these measures such as the scope, the context and the purposes of the process, the state of the art and the existing risks.

Kontaktní údaje budou převedeny na distributory našich produktů pouze pro výše uvedené účely, aniž by byly převedeny jakékoli jiné osobní údaje na jakoukoli jinou třetí stranu, pokud to nevyžaduje splnění zákonné povinnosti.

Obsahuje tato práva týkající se zpracování dat:

Právo O čem to je ?
Právo na přístup Podívejte se, jaké osobní údaje máme
Právo na opravu Upravte osobní údaje, které máme, když jsou nepřesné
Právo opozice Požádejte, abychom vaše osobní údaje neupravovali pro určité konkrétní účely
Právo na vymazání Požádejte o smazání vašich osobních údajů
Právo na omezení Požádejte, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů
Právo na přenos Požádejte na recepci, aby vám v počítači vytvořili informace, které o vás máme.
Právo podat stížnost u příslušného orgánu Podat stížnost u příslušného orgánu, abyste mohli hájit vaše práva prostřednictvím webové stránky www.agpd.es

If you wish to exercise these rights, you only need to send a communication to COFAN to the postal address indicated in this document. The request must contain a copy of your tax identification code. The exercise of these rights is free, although a tax may be charged when the requests are unfounded, excessive or repetitive.

Redsys European Regional Development Fund Zavázali jsme se podporovat zaměstnanost mládeže

Cookie preferences

This page uses our own and third party cookies to improve the navigability and accessibility of our website and to optimize the user experience.

You can accept all cookies by clicking on the "Accept" button or click on "Settings" to obtain more information about them and to set or refuse their use.

Přijmout